ANBI-gegevens

 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In verband hiermee worden de volgende gegevens gepubliceerd:

 

 

Gegevens:

naam:                Stichting Veteranen Lopikerwaard (SVL)

RSIN:                  857469137

adres:                 A.C.M. Muskeijnplantsoen 46
.                           3417 WR  Montfoort

KvK-nummer:   68492596

 

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel:

  1. het bewerkstelligen van maatschappelijke waardering voor de positie van de veteranen;
  2. het bevorderen van het onderling contact tussen veteranen;
  3. het adviseren van de gemeenten in de Lopikerwaard ten aanzien van de uitvoering van de Veteranenwet 2012;
  4. het creëren van bewustwording van veteranenproblematiek en bekendheid met het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Veteranen Platform (VP) en het Veteranen Instituut (VI) bij lokale hulp- en zorgverleners.

Het werkgebied van de stichting beperkt zich tot de regio Lopikerwaard (de gemeentes IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden).

 

Beleidsplan: <zie link>

 

Samenstelling van het bestuur:

voorzitter:                de heer E.L. (Bert) Jansen, Montfoort
secretaris:                mevrouw W.T. (Thekla) Dijkstra, Montfoort
penningmeester:    de heer J.J. (Jorn) Bleijs, Oudewater
bestuurslid:             de heer T.J. (John) van Houten, IJsselstein
bestuurslid:             de heer G.W. (Sjors) van Beek, Lopik
bestuurslid:             de heer M. (Rinus) van den Dungen, Woerden

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting heeft geen betaalde directieleden of werknemers in dienst.

 

Verslag van de uitgevoerde activiteiten:

De stichting is opgericht op 24 maart 2017. Klik hier voor het jaarverslag 2018.

 

Financiële verantwoording:

De stichting is opgericht op 24 maart 2017. Het eerste (verlengde) boekjaar eindigde op 31 december 2018. Klik hier voor het financieel jaarverslag 2017-2018.

 

 

Belastingvoordeel bij giften

Omdat de Stichting Veteranen Lopikerwaard in aangemerkt als ANBI, zijn giften aan de Stichting Veteranen Lopikerwaard aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u van de belastingdienst onder bepaalde voorwaarden 19-52% van uw gift terug kunt krijgen.

Ook kunt u in een overeenkomst vastleggen dat u gedurende een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een gift betaalt aan de Stichting Veteranen Lopikerwaard. Een dergelijke gift is aftrekbaar van de belasting zonder dat er een drempel van toepassing is.

Voor meer informatie over giften en de belasting kunt u contact opnemen met de penningmeester Jorn.Bleijs@veteranen-lopikerwaard.nl.