Veteranenborrel is terug

De Stichting Veteranen Lopikerwaard organiseert op 25 september een Veteranen ontmoetingsborrel in café De Plaats, Plaats no. 2  in Montfoort.

Door de coronamaatregelen konden de veteranenborrels lange tijd niet doorgaan. Met de nieuwe maatregelen kan dat gelukkig weer. Alle veteranen zijn op 25 september welkom in Café de Plaats. Wel moet u bij de ingang een QR-code of coronabewijs laten zien. Lees meer

Posted by admin in Nieuws

Afghanistan

We hebben allemaal de berichten in de krant en op TV kunnen zien over de inname van Afghanistan door de Taliban. Met ontzetting hoorden en lazen we dit. Twintig jaar lang heeft de Westerse wereld gepro­beerd om stabiliteit, veiligheid, democratie en welvaart te brengen naar Afghanistan. En een zeer groot aantal van de veteranen uit de Lopikerwaard hebben daar ook zelf aan bijgedragen. Tijdens één of meerdere missies.

In het boekje “Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard” staan interviews met zeven veteranen die in Afghanistan hebben gediend. Met trots vertellen ze over hun bijdragen aan de opbouw van het land. Maar ook: we hebben in Afghanistan collega’s verloren. En een groot aantal veteranen is gewond (fysiek en/of geestelijk) teruggekomen. Was het dan allemaal voor niets? Lees meer

Posted by admin in Nieuws

Herdenking einde WO II

Op 15 augustus werd het einde van de Tweede Wereldoorlog, de capitulatie van Japan, herdacht. In Woerden vond een sobere herdenkingsplechtigheid plaats bij het monument “de Naald” op de Meeuwenlaan. Door de Stichting Veteranen Lopikerwaard (Raymond Hiltrop) en de Bond van Wapenbroeders (Marcel Koopmans) is samen een bloemstuk gelegd namens de veteranen. Het was een mooie ingetogen bijeenkomst.

Lees meer op: https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/286793/herdenking-japanse-capitulatie.

Posted by admin in Nieuws

Woerden ook in 2021 weer even garnizoensstad

De gemeente Woerden kent als garnizoens­stad een roemrijk verleden. Veel plekken in Woerden verwijzen daar naar. Reden voor het regiment Bevoorradings- en Transport­troepen van de Koninklijke Landmacht, om ook in 2021 de openbare beëdiging in Woerden te laten plaats­vinden.

Deze beëdigingsceremonie wordt georga­niseerd door het regiment Bevoorradings- en Transporttroepen van de Koninklijke Landmacht in samenwerking met de gemeente Woerden en de Stichting Veteranen Lopikerwaard.

De veteranen uit de Lopikerwaard zijn als speciale gasten bij deze beëdiging uitgenodigd. Lees meer

Posted by admin in Nieuws

Grote belangstelling voor filmvoorstelling

A.s. zaterdag 10 juli vindt in AnnexCinema in Woerden een speciale filmvoorstelling plaats van de film “De Slag om de Schelde” voor veteranen. We mogen alle vier zalen van AnnexCinema gebruiken, maar door de 1,5 m afstandsregel zijn er in totaal slechts 100 plaatsen beschikbaar. De belangstelling onder de veteranen is overweldigend.

Alle plaatsen zijn inmiddels vergeven; tot onze spijt zijn er geen plaatsen meer beschikbaar. We zien u graag bij een andere gelegenheid!

Posted by admin

VETERANENDAG 2021

Digitale nieuwsbrief ter gelegenheid van Veteranendag 2021.

Met daarin links naar de TV-uitzending van veteranendag en naar een gesprek van gedeputeerde Hanke Bruins Slot van de Provincie Utrecht met de Oudewaterse veteraan Ronald Gabriëls.

De veteranenvlag hangt sinds vanochtend bij het Provinciehuis en bij de gemeentehuizen van Oudewater, Woerden, IJsselstein en Montfoort.

Posted by admin

Nieuwsbrief nr. 9 is uit

Deze week is Nieuwsbrief nr. 9 van de Stichting Veteranen Lopikerwaard verschenen.

In deze nieuwsbrief o.a.:
– een uitnodiging voor de filmvoorstelling “Slag om de Schelde” op 10 juli a.s.
– SVL is op zoek naar een bestuurslid voor Lopik
– uitnodiging voor het bijwonen van de openbare beëdiging van het Regiment Bevoorrading en Transporttroepen in Woerden op 9 september a.s.

Deze of volgende week wordt de nieuwsbrief via de gemeente bij de veteranen uit de Lopikerwaard bezorgd (indien hun adres bij het Nederlands Veteraneninstituut bekend is).

U kunt de nieuwsbrief ook hier lezen.

Posted by admin in Nieuws

SCHOOLKINDEREN VRAGEN VETERAAN HEMD VAN ‘T LIJF

In de periode rond 4/5 mei en ook daarna is op veel basisscholen in de Lopikerwaard bij groep 8 een veteraan in de klas geweest om te vertellen over vredesmissies en het belang van vrijheid voor iedereen. Op 13 april 2021 is het project veteraan-in-de-klas in Oudewater van start gegaan. 22 scholen in de Lopikerwaard hebben (voor het merendeel fysiek, maar sommige ook online i.v.m. de coronamaatregelen) meegedaan aan veteraan-in-de-klas. Na afloop van de gastles kregen alle kinderen het boekje "Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard" uitgereikt.

Lees meer

Posted by admin in Nieuws

Nationale Taptoe 2021 gaat door

Samen met Defensie en het Nederlandse Veteranen Instituut wil de Nationale Taptoe na deze moeilijke tijd met Covid-19, de veteranen weer de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten. De Nationale Taptoe organiseert twee veteranendagen met lunchontvangst en Taptoe show. De twee veteranenontvangsten zijn op maandag 23 augustus en dinsdag 24 augustus 2021. Helaas kunnen er elke dag maar 1200 veteranen ontvangen. Alles vind plaats bij het Nationaal Militair Museum in de buitenlucht, de lunch onder de overkapping en de show vanaf overdekte tribunes. Om er zeker van te zijn dat u tijdens de ontvangst die (oud) collega’s treft, die u weer graag wilt ontmoeten, is het van belang dat u, voordat u tickets bestelt, de gewenste datum met hen afstemt. Zie verdere informatie hieronder en op de website www.nationaletaptoe.nl.

Lees meer

Posted by admin

Veteranen herdenken

Ook in de Lopikerwaard hebben veteranen hun omgekomen collega’s en andere burger- en militaire oorlogsslachtoffers herdacht. Door de Stichting Veteranen Lopikerwaard werden, namens alle veteranen, bloemenkransen gelegd bij de oorlogsmonumenten in Woerden, IJsselstein, Montfoort, Linschoten, Oudewater en Lopik.

In Linschoten werd de krans gelegd door Frits Rosner en Hans Kolfschoten. In Montfoort legden veteranen Gaston Planqué en Jeroen Heuts de krans. In Woerden werd de krans samen met de Bond van Wapenbroeders gelegd door Rinus van den Dungen en Marcel Koopmans. In Oudewater legden Rob Vianen en Willem van Amerongen een krans namens de veteranen. In Lopik heeft Sjors van Beek een krans gelegd. En ten slotte werd in IJsselstein de krans gelegd door John van Houten samen met Michel Klein en Jeroen van Polen van Veteranen IJsselstein.

Lees meer

Posted by admin in Nieuws
Load more