Tip: boek over WWII legerauto’s

Zomer 1945. In West-Europa is de strijd gestreden en komt de geallieerde vechtmachine tot stilstand. Dat geldt ook voor het enorme aantal overbodig geworden materieel. Amerikaanse en Britse trucks worden opgeslagen in enorme dumps. Veel geallieerde voertuigen en een enkele Duitse beginnen een tweede leven in civiele dienst en worden aangepast aan hun nieuwe taak. Ze vinden hun weg naar kleine aannemers, garagebedrijven, uitbaters van frietkotten en kermisklanten. Vaak met rudimentaire verbouwingen door de plaatselijke smid, waarin het origineel nauwelijks te herkennen valt.

Lucas Beaujon heeft een bijzondere hobby. Vanaf zijn 12e is hij geïnteresseerd in militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Vele van deze zijn na de oorlog omgebouwd voor civiel gebruik. Lucas heeft ontzaglijk veel van deze legerauto’s opgespoord en gefotografeerd, en bezit inmiddels een tiental bijzondere exemplaren, waarvan hij een aantal ook zelf gerestaureerd heeft.

Van zijn foto- en documentatiecollectie heeft hij een boek samengesteld (520 pagina’s, meer dan 2000 foto’s, 62 merken voertuigen (USA, UK, Canada, Duitsland, Polen, Tsjecho-Slowakije, Italië, Frankrijk, etc.) in alle gebruikte types. WWII voertuigen gefotografeerd in service en in de jaren daarna. Civiel gebruikt als vrachtwagen, takelwagen, bostouwtrekker, circustransport, enz. enz. Teksten in het Engels. Lees meer

Posted by admin in Nieuws

“Slag om de Schelde” op TV

Op vrijdag 24 december om 20.30 uur zal NPO1 de film “De Slag om de Schelde” uitzenden.

November ’44. Op het Zeeuwse Walcheren vechten tienduizenden geallieerden en Duitsers tegen elkaar. De wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse gliderpiloot en een tegen wil en dank in het verzet betrokken Zeeuws meisje kruisen elkaar. Centraal staat ‘De Slag om de Schelde’ die in het najaar van 1944 plaatsvond in Zeeland en West-Brabant en waarbij meer dan 10.000 personen het leven lieten. Deze slag staat bekend als een van de belangrijkste en heftigste slagvelden in West-Europa en toch is er door de jaren heen weinig aandacht aan besteed.

Posted by admin in Nieuws

Indië-veteraan Paul Lieshout overleden

Op 19 december is Indië-veteraan Paul Lieshout overleden. De heer Lieshout uit Montfoort heeft in zijn leven heel wat indrukwekkende momenten meegemaakt en kon daar heel beeldend over vertellen. Als jongen van 12 jaar maakte hij het begin van de Tweede Wereldoorlog mee en later moest hij onderduiken in Oudewater. Het verhaal is 75 jaar later opgetekend in de Herdenkingskrant 2020 van Montfoort.

In 1948 moest Paul Lieshout in dienst. Als dienstplichtig onderofficier vertrok hij naar Nederlands-Indië. Daar bleef hij tot in 1950. Lees meer

Posted by admin in Nieuws

Prettige feestdagen en de beste wensen voor 2022

Het bestuur van de Stichting Veteranen Lopikerwaard wenst u allen heel fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2022 toe.

Op de achterzijde van de kerstkaart staat het voorlopige programma van de activiteiten van komend jaar. Lees meer

Posted by admin in Nieuws

Beëdiging en veteranenborrel weer uitgesteld

Door de sterk oplopende coronacijfers van de laatste week hebben de gemeente Woerden en het Ministerie van Defensie moeten besluiten om de openbare beëdiging van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen op 25 november niet door te laten gaan en uit te stellen naar een latere datum.

Ook voor de veteranenborrel, die op zaterdag 27 november gepland was, lijkt het ons niet verstandig om die met de oplopende besmettingscijfers door te laten gaan. We hebben dan ook moeten besluiten om die te annuleren. Helaas.

Degenen die zich hebben aangemeld voor de beëdiging of voor de veteranenborrel zullen persoonlijk bericht ontvangen.

Posted by admin in Nieuws

Feestelijke Veteranenborrel in IJsselstein

Op zaterdag 27 november 2021, van 16.00 – 18.00 uur, zal weer een veteranenborrel plaatsvinden. Deze keer in Café Bakkers, Voorstraat 41 in IJsselstein. Deze feestelijke borrel staat in het teken van het boekje  “Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard” dat we eerder dit jaar hebben uitgebracht. Een groot aantal van de in het boekje geïnterviewde veteranen zal aanwezig zijn.

Ook andere veteranen en belangstellenden zijn welkom! U bent daarvoor van harte uit­genodigd! Lees meer

Posted by admin

Beëdigingsceremonie in Woerden op 25 november

Woerden kent als garnizoens­stad een roem­rijk verleden. Reden voor het regiment Bevoor­radings- en Transport­troepen van de Koninklijke Landmacht, om ook in 2021 de openbare beëdiging in Woerden te laten plaats­vinden.

Zo’n 40 militairen zullen op donder­dag 25 november, met veel ceremonieel de eed of belofte op het vaandel van het regiment afleggen. De beëdiging was aanvankelijk gepland voor september, maar moest door de corona­maatregelen worden uitgesteld. Lees meer

Posted by admin

Veteranenborrel is terug

De Stichting Veteranen Lopikerwaard organiseert op 25 september een Veteranen ontmoetingsborrel in café De Plaats, Plaats no. 2  in Montfoort.

Door de coronamaatregelen konden de veteranenborrels lange tijd niet doorgaan. Met de nieuwe maatregelen kan dat gelukkig weer. Alle veteranen zijn op 25 september welkom in Café de Plaats. Wel moet u bij de ingang een QR-code of coronabewijs laten zien. Lees meer

Posted by admin in Nieuws

Afghanistan

We hebben allemaal de berichten in de krant en op TV kunnen zien over de inname van Afghanistan door de Taliban. Met ontzetting hoorden en lazen we dit. Twintig jaar lang heeft de Westerse wereld gepro­beerd om stabiliteit, veiligheid, democratie en welvaart te brengen naar Afghanistan. En een zeer groot aantal van de veteranen uit de Lopikerwaard hebben daar ook zelf aan bijgedragen. Tijdens één of meerdere missies.

In het boekje “Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard” staan interviews met zeven veteranen die in Afghanistan hebben gediend. Met trots vertellen ze over hun bijdragen aan de opbouw van het land. Maar ook: we hebben in Afghanistan collega’s verloren. En een groot aantal veteranen is gewond (fysiek en/of geestelijk) teruggekomen. Was het dan allemaal voor niets? Lees meer

Posted by admin in Nieuws

Herdenking einde WO II

Op 15 augustus werd het einde van de Tweede Wereldoorlog, de capitulatie van Japan, herdacht. In Woerden vond een sobere herdenkingsplechtigheid plaats bij het monument “de Naald” op de Meeuwenlaan. Door de Stichting Veteranen Lopikerwaard (Raymond Hiltrop) en de Bond van Wapenbroeders (Marcel Koopmans) is samen een bloemstuk gelegd namens de veteranen. Het was een mooie ingetogen bijeenkomst.

Lees meer op: https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/286793/herdenking-japanse-capitulatie.

Een mooie videoregistratie van de herdenking is te vinden op: https://youtu.be/cHIVU0lEpq4. Lees meer

Posted by admin in Nieuws
Load more