Nieuws

Afghanistan

We hebben allemaal de berichten in de krant en op TV kunnen zien over de inname van Afghanistan door de Taliban. Met ontzetting hoorden en lazen we dit. Twintig jaar lang heeft de Westerse wereld gepro­beerd om stabiliteit, veiligheid, democratie en welvaart te brengen naar Afghanistan. En een zeer groot aantal van de veteranen uit de Lopikerwaard hebben daar ook zelf aan bijgedragen. Tijdens één of meerdere missies.

In het boekje “Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard” staan interviews met zeven veteranen die in Afghanistan hebben gediend. Met trots vertellen ze over hun bijdragen aan de opbouw van het land. Maar ook: we hebben in Afghanistan collega’s verloren. En een groot aantal veteranen is gewond (fysiek en/of geestelijk) teruggekomen. Was het dan allemaal voor niets? Lees meer

Posted by admin in Nieuws

Herdenking einde WO II

Op 15 augustus werd het einde van de Tweede Wereldoorlog, de capitulatie van Japan, herdacht. In Woerden vond een sobere herdenkingsplechtigheid plaats bij het monument “de Naald” op de Meeuwenlaan. Door de Stichting Veteranen Lopikerwaard (Raymond Hiltrop) en de Bond van Wapenbroeders (Marcel Koopmans) is samen een bloemstuk gelegd namens de veteranen. Het was een mooie ingetogen bijeenkomst.

Lees meer op: https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/286793/herdenking-japanse-capitulatie.

Een mooie videoregistratie van de herdenking is te vinden op: https://youtu.be/cHIVU0lEpq4. Lees meer

Posted by admin in Nieuws

Woerden ook in 2021 weer even garnizoensstad

De gemeente Woerden kent als garnizoens­stad een roemrijk verleden. Veel plekken in Woerden verwijzen daar naar. Reden voor het regiment Bevoorradings- en Transport­troepen van de Koninklijke Landmacht, om ook in 2021 de openbare beëdiging in Woerden te laten plaats­vinden.

Deze beëdigingsceremonie wordt georga­niseerd door het regiment Bevoorradings- en Transporttroepen van de Koninklijke Landmacht in samenwerking met de gemeente Woerden en de Stichting Veteranen Lopikerwaard.

De veteranen uit de Lopikerwaard zijn als speciale gasten bij deze beëdiging uitgenodigd. Lees meer

Posted by admin in Nieuws

Nieuwsbrief nr. 9 is uit

Deze week is Nieuwsbrief nr. 9 van de Stichting Veteranen Lopikerwaard verschenen.

In deze nieuwsbrief o.a.:
– een uitnodiging voor de filmvoorstelling “Slag om de Schelde” op 10 juli a.s.
– SVL is op zoek naar een bestuurslid voor Lopik
– uitnodiging voor het bijwonen van de openbare beëdiging van het Regiment Bevoorrading en Transporttroepen in Woerden op 9 september a.s.

Deze of volgende week wordt de nieuwsbrief via de gemeente bij de veteranen uit de Lopikerwaard bezorgd (indien hun adres bij het Nederlands Veteraneninstituut bekend is).

U kunt de nieuwsbrief ook hier lezen.

Posted by admin in Nieuws

SCHOOLKINDEREN VRAGEN VETERAAN HEMD VAN ‘T LIJF

In de periode rond 4/5 mei en ook daarna is op veel basisscholen in de Lopikerwaard bij groep 8 een veteraan in de klas geweest om te vertellen over vredesmissies en het belang van vrijheid voor iedereen. Op 13 april 2021 is het project veteraan-in-de-klas in Oudewater van start gegaan. 22 scholen in de Lopikerwaard hebben (voor het merendeel fysiek, maar sommige ook online i.v.m. de coronamaatregelen) meegedaan aan veteraan-in-de-klas. Na afloop van de gastles kregen alle kinderen het boekje "Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard" uitgereikt.

Lees meer

Posted by admin in Nieuws

Veteranen herdenken

Ook in de Lopikerwaard hebben veteranen hun omgekomen collega’s en andere burger- en militaire oorlogsslachtoffers herdacht. Door de Stichting Veteranen Lopikerwaard werden, namens alle veteranen, bloemenkransen gelegd bij de oorlogsmonumenten in Woerden, IJsselstein, Montfoort, Linschoten, Oudewater en Lopik.

In Linschoten werd de krans gelegd door Frits Rosner en Hans Kolfschoten. In Montfoort legden veteranen Gaston Planqué en Jeroen Heuts de krans. In Woerden werd de krans samen met de Bond van Wapenbroeders gelegd door Rinus van den Dungen en Marcel Koopmans. In Oudewater legden Rob Vianen en Willem van Amerongen een krans namens de veteranen. In Lopik heeft Sjors van Beek een krans gelegd. En ten slotte werd in IJsselstein de krans gelegd door John van Houten samen met Michel Klein en Jeroen van Polen van Veteranen IJsselstein.

Lees meer

Posted by admin in Nieuws

Minister van Defensie in Oudewater

(foto: Alex de Kuijper)

Op woensdag 21 april kwam demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld naar Oudewater. Samen met burgemeester Danny de Vries ontving zij uit handen van Bert Jansen, voorzitter van de Stichting Veteranen Lopikerwaard, het boekje “Verhalen van veteranen uit de Lopiker­waard”.

Het bezoek van minister Bijleveld was op uitnodiging van de burgemeester van Oudewater, Danny de Vries. Burgemeester De Vries vertelde dat hij bij zijn aantreden in Oudewater door veteraan Ronald Gabriels was meegenomen naar het herdenkingsmonument aan de Waardse Dijk. Daar was hij onder de indruk geraakt van wat veteranen voor onze vrede en vrijheid betekenen. Lees meer

Posted by admin in Nieuws

VETERANENCONCERT GROOT SUCCES

22 april 2017. Het veteranenconcert op zaterdag 22 april in IJsselstein door het orkest van de Koninklijke Luchtmacht is een doorslaand succes geworden.

Het gratis concert werd georganiseerd door de onlangs opgerichte Stichting Veteranen Lopikerwaard (SVL) met medewerking van diverse sponsoren zoals het Fulco Theater en de 5 gemeenten uit de Lopikerwaard, te weten Woerden, IJsselstein, Montfoort, Lopik en Oudewater.

Lees meer

Posted by admin in Nieuws, 0 comments

VETERANEN IN DE LOPIKERWAARD KRIJGEN HUN PODIUM

25 januari 2017. De veteranen in de Lopikerwaard gemeenten, IJsselstein, Lopik, Oudewater, Montfoort en Woerden, krijgen mede door de oprichting van de Stichting Veteranen Lopikerwaard hun podium. Tot voor kort werd er in de regio Lopikerwaard jaarlijks een Veteraneninstuif georganiseerd. Drijvende kracht hier achter was de oud-marinier Marcel Koopmans uit Woerden. Mede om gezondheidsredenen heeft hij dit werk neer moeten leggen.

Aandacht voor veteranen blijft echter onverminderd belangrijk. Zij hebben vaak in (levens)gevaarlijke situaties ons land gediend en verdienen onze waardering. En elk jaar neemt het aantal veteranen toe. In heel Nederland zijn er nu ca. 117.000. De oud-burgemeester van Montfoort, Bert Jansen, heeft daarom samen met een aantal veteranen uit de Lopikerwaard, waarvan sommigen nog in actieve dienst zijn, de Stichting Veteranen Lopikerwaard opgericht. Lees meer

Posted by admin in Nieuws, 0 comments

Welkom, veteranen!

Welkom op de website van de Stichting Veteranen Lopikerwaard.

Er wordt nog gebouwd aan deze website. Binnenkort meer!

Posted by admin in Nieuws, 0 comments