Afghanistan

We hebben allemaal de berichten in de krant en op TV kunnen zien over de inname van Afghanistan door de Taliban. Met ontzetting hoorden en lazen we dit. Twintig jaar lang heeft de Westerse wereld gepro­beerd om stabiliteit, veiligheid, democratie en welvaart te brengen naar Afghanistan. En een zeer groot aantal van de veteranen uit de Lopikerwaard hebben daar ook zelf aan bijgedragen. Tijdens één of meerdere missies.

In het boekje “Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard” staan interviews met zeven veteranen die in Afghanistan hebben gediend. Met trots vertellen ze over hun bijdragen aan de opbouw van het land. Maar ook: we hebben in Afghanistan collega’s verloren. En een groot aantal veteranen is gewond (fysiek en/of geestelijk) teruggekomen. Was het dan allemaal voor niets?

Laten we hopen dat de nieuwe verworvenheden ook onder het nieuwe regime zullen blijven bestaan: onderwijs voor meisjes, eman­cipatie van vrouwen, toegang tot internet. Belangrijk is: de mensen in Afghanistan hebben meer dan tien jaar in relatieve veiligheid en welvaart kunnen leven. Ze hebben ervaren hoe het ook kan. Op lange termijn zal dat ongetwijfeld permanente veranderingen – hoe klein ook – teweeg brengen.

Het Ministerie van Defensie heeft alle (Afghanistan-)veteranen een brief gestuurd met de oproep: als de beelden en de berichten over Afghanistan bij jou als vete­raan emoties oproepen, praat er dan vooral over. Met (oud-)collega’s, met je buddy, met andere veteranen. Je kunt de brief hier lezen:
https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/publicaties/2021/08/18/brief-aan-veteranen-over-afghanistan/Brief+veteranen.pdf.

Nuldelijnsondersteuning

Uiteraard is er ook het netwerk nuldelijns­ondersteuners beschikbaar voor een goed gesprek voor veteranen die daaraan behoef­te hebben. Meer informatie op https://www.veteranen-lopikerwaard.nl/nos/.

Voor de Lopikerwaard is uw nuldelijns­onder­steuner:
W.H.J.M. van Esch uit IJsselstein, e-mail: whjmvanesch@icloud.com.
In spoedgevallen kunt u ook een Whatsapp-bericht sturen naar tel. 06-444 00 660.

Of neem contact op met het Nederlands Veteraneninstituut (telefoon 088-3340000, e‑mail info@veteranenloket.nl).

In het NRC staat een mooi artikel over hoe sommige Afghanistanveteranen naar de gebeurtenissen kijken:
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/19/diep-in-mijn-hart-dacht-ik-was-nog-20-jaar-gebleven-a4055408