Concert: Harmonie De Vriendschap & Luchtmacht Mannenkoor

In 1372 kreeg Woerden stadsrechten. Dat is dit jaar 650 jaar geleden. Het kroonjaar gaat op de precieze dag dat dit gebeurde, 12 maart, van start, en er zullen verschillende activiteiten plaats­vinden. Speciaal hiervoor vindt op zaterdag 23 april om 19.30 uur in de Bonaventurakerk te Woerden een concert plaats van Harmonie De Vriendschap samen met het Luchtmacht Mannenkoor. Entree is geheel gratis. Veteranen worden hier in het bijzonder voor uitgenodigd.

 


za 23 april 2022,
19.30 uur
Concert in de Bonaventurakerk door het Harmonieorkest o.l.v. dirigent Jan van Dam en het Internationale Luchtmacht Mannenkoor o.l.v. Rienus Oude Kempers.

Een divers programma, koor en orkest zingen en spelen apart en hebben ook enkele nummers gezamenlijk ingestudeerd.
De opening wordt verzorgd door burgemeester Molkenboer.

Aanvang 19.30. De toegang is gratis.
Locatie: Bonaventurakerk, Rijnstraat 56 in Woerden

Voor eventuele vragen over dit concert kunt u terecht bij de heer Nico van der Steeg, e-mail: nicovdsteeg@gmail.com.

Harmonie de Vriendschap
Sinds jaar en dag brengt Harmonie de Vriendschap zijn gewaardeerde harmoniemuziek ten gehore. Harmonie de Vriendschap bestaat uit een grote groep amateur musici, die, in grote harmonie en vriendschap, op hoog niveau muziek voor harmonieorkest ten gehore brengt. In de eerste plaats voor hun eigen genoegen en in de tweede plaats tot genoegen van een groot en breed publiek in de gemeente Woerden. Harmonie de Vriendschap is ook voor zijn eigen leden zeer laagdrempelig: de leden kunnen met korting lessen volgen bij de muziekschool Het Klooster en hun instrument lenen bij de Harmonie. Daarnaast spelen de jeugdleden, zodra zij het A-niveau hebben bereikt, mee in het jeugdorkest. De Vriendschap heeft ook nog een drumband, een malletband, een Egeländerkapel en een Boerenkapel naast een peloton majorettes. Het doorgeven van de liefde voor de harmoniemuziek aan nieuwe jonge generaties is voor de continuïteit van grote waarde en betekenis. De Vriendschap doet dit al vele jaren, zij bestaat al sinds 1930!

Het Luchtmacht Mannenkoor (LMK)
Het Luchtmacht Mannenkoor (LMK) werd op 1 september 1980 heropgericht. Vanaf deze datum vertegenwoordigt het koor – zo nodig – de Koninklijke Luchtmacht op diverse formele en informele gelegenheden. Met veel enthousiasme en inzet vervult zij deze taak.
Hiernaast geeft het koor zelf concerten en verleent desgevraagd haar medewerking aan diverse concerten en overige manifestaties.

De leden van het LMK komen uit het gehele land maar ook uit Duitsland en kwamen voorheen voor de repetities naar de bakermat van het koor de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Tegenwoordig wordt gerepeteerd op de vliegbasis Deelen.