Indië-veteraan Joop van Doorn overleden

Op woensdag 21 september 2022 is Indië-veteraan Joop van Doorn in alle rust overleden. Hij is 95 jaar geworden.

Joop van Doorn heeft zijn dienstplicht vervuld als soldaat der eerste klasse bij het vijfde bataljon van het zevende Regiment Infanterie (5-7 RI). Als 20-jarige soldaat werd hij in 1948 met zijn militaire eenheid twee en een half jaar naar Nederlands-Indië gestuurd. De herinneringen aan die periode hebben een belangrijke rol gespeeld gedurende Joops leven.

Joop was een markante en betrokken veteraan. Hij stond aan de wieg van het veteranenplatform IJsselstein. Hij sprak graag over zijn periode in Nederlands-Indië en heeft zijn herinneringen opgetekend in het boekje “Land van mijn gedachten”Eerder dit jaar nog zijn we met Joop naar een bijeenkomst op het Nederlands Veteraneninstituut geweest over het rapport over het geweld dat tijdens de dekolonisatie van Nederlands-Indië heeft plaatsgevonden. Daar kon hij ook weer zijn sobats (maten) ontmoeten en kinderen van overleden sobats, die hij ook kende. En ook tijdens de eerste IJsselsteinse Veteranendag op 2 juli jl. was hij prominent aanwezig.

Joop heeft over zijn periode in Nederlands-Indië ook verteld in een interview, met de veelzeggende titel “Het houdt nooit op”, dat vorig jaar is gepubliceerd in het boekje “Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard”.

Als veteraan verdient Joop van Doorn het respect van ons en van de samenleving voor zijn inzet voor vrede en veiligheid.

De uitvaart van Joop vindt plaats op 29 september om 10.30 uur in de Nicolaasbasiliek in IJsselstein.

Wij wensen Joops echtgenote, kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.