Indië-veteraan Paul Lieshout overleden

Op 19 december is Indië-veteraan Paul Lieshout overleden. De heer Lieshout uit Montfoort heeft in zijn leven heel wat indrukwekkende momenten meegemaakt en kon daar heel beeldend over vertellen. Als jongen van 12 jaar maakte hij het begin van de Tweede Wereldoorlog mee en later moest hij onderduiken in Oudewater. Het verhaal is 75 jaar later opgetekend in de Herdenkingskrant 2020 van Montfoort.

In 1948 moest Paul Lieshout in dienst. Als dienstplichtig onderofficier vertrok hij naar Nederlands-Indië. Daar bleef hij tot in 1950. Spannende verhalen over patrouilles kon hij vertellen. Maar ook verhalen over het gewone leven in Nederlands-Indië. In 1992 keert de heer Lieshout terug naar Indonesië om zijn toenmalige bediende Odeh te zoeken. Hij vertelt hierover in een interview dat eerder dit jaar is gepubliceerd in het boekje “Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard”.

Paul Lieshout is 94 jaar geworden. Als veteraan verdient hij het respect van ons en van de samenleving voor zijn inzet voor vrede en veiligheid.

Wij wensen Pauls echtgenote Tiny, kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.