SCHOOLKINDEREN VRAGEN VETERAAN HEMD VAN ‘T LIJF

In de periode rond 4/5 mei en ook daarna is op veel basisscholen in de Lopikerwaard bij groep 8 een veteraan in de klas geweest om te vertellen over vredesmissies en het belang van vrijheid voor iedereen. Op 13 april 2021 is het project veteraan-in-de-klas in Oudewater van start gegaan. 22 scholen in de Lopikerwaard hebben (voor het merendeel fysiek, maar sommige ook online i.v.m. de coronamaatregelen) meegedaan aan veteraan-in-de-klas. Na afloop van de gastles kregen alle kinderen het boekje "Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard" uitgereikt.

Daarnaast zijn – om verschillende redenen waaronder de coronacrisis - op 29 scholen de boekjes uitgereikt, zonder een gastles veteraan-in-de-klas. Wel was er een filmpje om de kinderen uit te leggen waarom ze het boekje kregen: https://youtu.be/DjYncfvncgM.
In totaal zijn er via de scholen ca. 1500 boekjes uitgereikt. Ook de betreffende leerkrachten en de schoolbibliotheek hebben een boekje gekregen.

De gastlessen veteraan-in-de-klas waren een groot succes. De kinderen waren erg geïnteresseerd en stelden veel vragen. Diverse scholen hebben op hun website een verslag geplaatst van veteraan-in-de-klas, ook is er een krantenartikel verschenen. Dank aan alle veteranen die hieraan hebben meegewerkt!