Woerden ook in 2021 weer even garnizoensstad

De gemeente Woerden kent als garnizoens­stad een roemrijk verleden. Veel plekken in Woerden verwijzen daar naar. Reden voor het regiment Bevoorradings- en Transport­troepen van de Koninklijke Landmacht, om ook in 2021 de openbare beëdiging in Woerden te laten plaats­vinden.

Deze beëdigingsceremonie wordt georga­niseerd door het regiment Bevoorradings- en Transporttroepen van de Koninklijke Landmacht in samenwerking met de gemeente Woerden en de Stichting Veteranen Lopikerwaard.

De veteranen uit de Lopikerwaard zijn als speciale gasten bij deze beëdiging uitgenodigd.

Zo’n 40 militairen zullen op donder­dag 25 november (aangepaste datum i.v.m. coronamaatregelen), voor het front van de troepen en het aanwezige publiek met veel ceremonieel de eed of belofte op het vaandel van het regiment afleggen. Zij dienen na hun opleiding zo snel mogelijk beëdigd te worden alvorens zij uitgezonden kunnen worden en ze aan hun militaire carrière kunnen beginnen. Het ceremonieel zal omlijst worden met militaire muziek, deze keer gespeeld door Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.

Door de ceremonie in de openbaarheid te doen laat de Koninklijke Landmacht niet alleen de relatie met de gemeente Woerden zien, maar ook dat zij midden in de samenleving staat.

Historie
De gemeente Woerden en het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen zijn door de geschiedenis met elkaar verbonden. 637 Intendance centrale werkplaats was de laatste eenheid gevestigd tot 2005 op het zogenaamde Defensie-eiland in Woerden. Maar de geschiedenis gaat verder terug tot 1870. Voor meer informatie over de geschiedenis van Defensie in de gemeente Woerden, klik hier.

Uitnodiging
De Stichting Veteranen Lopikerwaard nodigt u als veteraan uit de Lopikerwaard uit om als speciale gast bij deze ceremonie aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend worden de corona­maatregelen daarbij gevolgd.

U wordt om 13.00 uur ontvangen in restaurant Plein 7, Kerkplein 7 in Woerden. De ceremonie zelf begint om 14.00 uur en eindigt om 15.00 uur met een hapje en een drankje.

Aanmelden
Om verzekerd te zijn van een  zitplaats en in verband met de catering, is het belangrijk dat u zich voor 1 november aanmeldt bij de secretaris van de stichting via het e-­mailadres: raymond.hiltrop@veteranen-lopikerwaard.nl o.v.v. “Beëdiging 25.11.21”.

Het bestuur van de Stichting Veteranen Lopikerwaard hoopt u en vele andere veteranen te mogen verwelkomen.