Zaterdag 17 juni: Film “Grenzeloos verraad”

In samenwerking met AnnexCinema in Woerden organiseert de Stichting Vetera­nen Lopikerwaard op 17 juni a.s. om 10.00 uur een speciale filmvoorstelling voor veteranen. De titel van de film is “Grenze­loos verraad”. Het is een nieuwe Neder­landse film die onlangs in première is gegaan. Toegang voor veteranen en hun introducés is gratis.

Tussen eer en geweten

In de nieuwe film Grenzeloos Verraad volgen we de Duits-Nederlandse officier Ludwig Mengelberg, die steeds meer moeite krijgt met de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Na een persoonlijk drama wordt hij over­geplaatst naar Nederland en neemt hij het drastische besluit om in Drenthe te helpen bij het verbergen van onder­duikers. Daarmee pleegt hij natuurlijk hoogverraad bij zijn eigen manschappen. Wanneer de SS wan­trouwen krijgt en het verzet oprukt, zet Mengelberg niet alleen zijn eigen leven op het spel, maar ook dat van de mensen die hij probeert te helpen.

Welkom
U bent van harte welkom samen met uw partner of een introducé. De voorstelling begint om 10.00 uur; ontvangst is vanaf 09.30 uur met koffie en iets lekkers. Na afloop is er gelegenheid om na te praten. Het duurt tot circa 13.00 uur. Toegang is gratis.

Aanmelden
Het aantal plaatsen is beperkt tot 100. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen (noem het aantal 1 of 2 personen) naar info@veteranen-lopikerwaard.nl. Indien u niet beschikt over e-mail, kunt u zich telefonisch opgeven op 06-80080523. Bij binnenkomst in het theater ontvangt u uw plaatsbewijs op vertoning van uw bevestiging.

Opening Anjerperkje Woerden
Na afloop van de film wordt u uitgeno­digd om mee te lopen naar de Oostsingel waar burgemeester Molkenboer van Woerden samen met voorzitter Bert Jansen van de Stichting Veteranen Lopikerwaard het Witte  Anjer perkje zal onthullen. Harmonie De Vriendschap zal de ceremonie muzikaal omlijsten. Na afloop van de ceremonie krijgen de aanwezigen een kopje koffie aangeboden.

De Witte Anjer staat symbool voor waardering en erkenning voor veteranen. Met de aanleg van het Witte Anjer perkje willen de gemeente Woerden en de Woerdense samenleving de waardering uiten voor de missies die de Nederlandse militairen, vaak met gevaar voor eigen leven uitgevoerd hebben.

Het bestuur van de Stichting Veteranen Lopikerwaard hoopt op zaterdag 17 juni bij zowel de film als bij de onthulling van het Witte Anjer perkje weer veel veteranen te mogen ontmoeten.