Nuldelijns ondersteuning

Veteranen begrijpen veteranen. Met dit gegeven is een hand op de rug van een collega veteraan drempelverlagend om de veteraan te ondersteunen wanneer hij/zij of hun relatie daar behoefte aan heeft. De veteranenondersteuner is een opgeleide collega die u de weg kan wijzen voor adequate professionele hulpverlening. De veteranenondersteuner is in de eerste plaats een luisterend oor en let wel geen hulpverlener maar ondersteuner.

Waarom dit artikel?
Om u de weg te wijzen naar een veteranenondersteuner of coördinator in uw regio.
Om u de weg te wijzen waar u zich aan kunt melden wanneer uzelf veteranenondersteuner wilt worden.

Logo disk-veteranen.nlZoekt u hulp? De weg naar ondersteuning
Via internet kunt u via uw browser naar www.disk-veteranen.nl voor informatie over uw coördinator of veteranenondersteuner. (DISK staat voor Digitale Sociale Kaart). Op deze site vindt u alle benodigde informatie.

De veteranenondersteuner van het Nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) is beschikbaar voor laagdrempelig contact met veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties, door ondersteuning te bieden in de vorm van: Een luisterend oor, het geven van passend advies of door hen in contact brengen met de juiste zorg.

Veteranenondersteuner worden
Wanneer u bent aangesloten bij een veteranenplatform of bepaalde verenigingen, dan kunt u zich opgeven via deze organisaties. Zij hebben een bemiddelende taak tussen het overkoepelende Veteranenplatform dat zich bij het Veteraneninstituut te Doorn bevindt.
U krijgt via uw vereniging of het platform (VI) bericht over uw vervolgtraject. Alle veteranenondersteuners krijgen eerst een opleiding. Tijdens de opleiding zal blijken of u ook daadwerkelijk geschikt bent. Na de opleiding ontvangt u dan een veteranenondersteuners ID waarmee u zichzelf kunt legitimeren als u op bezoek gaat bij de collega of zijn relatie(s).

Voor de Lopikerwaard is uw veteranenondersteuner:
W.H.J.M. van Esch uit IJsselstein            e-mail: whjmvanesch@icloud.com
In spoedgevallen kunt u ook Whatsapp-bericht sturen naar tel. 06-444 00 660