Prettige feestdagen en de beste wensen voor 2021

Het bestuur van de Stichting Veteranen Lopikerwaard wenst u en de uwen een heel voorspoedig, gezond en liefdevol 2021!