Feestelijke Veteranenborrel in IJsselstein

Op zaterdag 27 november 2021, van 16.00 – 18.00 uur, zal weer een veteranenborrel plaatsvinden. Deze keer in Café Bakkers, Voorstraat 41 in IJsselstein. Deze feestelijke borrel staat in het teken van het boekje  “Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard” dat we eerder dit jaar hebben uitgebracht. Een groot aantal van de in het boekje geïnterviewde veteranen zal aanwezig zijn.

Ook andere veteranen en belangstellenden zijn welkom! U bent daarvoor van harte uit­genodigd!

Coronamaatregelen
Omdat het coronavirus helaas nog niet verdwenen is, is het voor de toegang tot de horeca nodig om een coronatoegangsbewijs (een QR-code of een papieren bewijs) te hebben.

De landelijke coronaregels zijn van kracht. Ook zullen we ons best doen om te zorgen dat er voldoende afstand is tussen alle bezoekers.

Aanmelden
Om alles in goede banen te leiden verzoeken we u om u van  tevoren aan te melden via het e-­mailadres: info@veteranen-lopikerwaard.nl. Bij voorkeur vóór 15 november.

Tijdens de borrel is er de gelegenheid om het boekje “Verhalen van vetera­nen uit de Lopikerwaard” (als u het nog niet hebt) in ontvangst nemen.