Grote belangstelling voor Srebrenica-lezing

Er was grote belangstelling afgelopen woensdag voor de lezing van majoor Frans Erkelens over Srebrenica. Ruim 70 veteranen en belangstellenden, uit de Lopikerwaard of ver daarvandaan, van tieners tot senioren, zaten gekluisterd aan de verhalen van Frans over de opbouwende spanning in de enclave en de Servische voorbereiding voor de inval. Hij schetste de immense vluchtelingenstromen in de enclave en de machteloosheid om daar met een kleine groep Nederlanders iets voor te kunnen betekenen.

Ook vertelde Frans over zijn tocht, samen met enkele Engelse commando’s en Nederlandse collega’s naar het zuiden van de enclave waar uiteindelijk de Serviërs de enclave zouden binnenvallen. Frans en zijn maten zaten midden in de vuurlinie tussen de Bosniërs en de Serviërs. Er is één keer luchtsteun verleend door een Nederlandse F16, op aanwijzen van Frans. Vrij snel daarna werd de luchtsteun afgebroken omdat er Nederlanders gegijzeld werden.

Met een uitgedunde bezetting van zo’n 450 man deden de Nederlanders wat ze konden om de meer dan 20.000 vluchtelingen op te vangen bij het base camp van Dutchbat. Onderzoek van het NIOD heeft later aangetoond dat Dutchbat III nooit de middelen en mandaten heeft gehad om de bescherming van de Safe Area Srebrenica met wapens te kunnen garanderen. Maar waardering voor de Dutchbatters, voor de meer dan 20.000 vluchtelingen die de val van de enclave wél hebben overleefd, is er – aldus Frans – ten onrechte nooit gekomen.

De avond werd bijgewoond door een groep veteranen die, samen met Frans, onderdeel hebben uitgemaakt van Dutchbat III, en gedeelde herinneringen hebben aan deze tragische periode.