Herinnering: Veteranen-ontmoetings-bijeenkomst op 12 oktober 2018. Ook voor veteranen van buiten Lopik!

Burgemeester Laurens de Graaf van de gemeente Lopik nodigt veteranen woon­achtig in de gemeente Lopik of elders in de Lopikerwaard van harte uit voor een Veteranen-ontmoetings­bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samen­werking met de Stichting Veteranen Lopikerwaard.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 12 oktober a.s. vanaf 14.15 uur. Plaats van ontmoeting is Dorpshuis De Schouw aan het M.A.A. Schakelplein 6 in Lopik.

Geef u snel op voor deze Veteranen-ontmoetingsbijeenkomst via het e-mail­adres bestuurssecretariaat@lopik.nl of telefonisch via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer 0348-559944.

Burgemeester De Graaf ontmoet u graag op vrijdag 12 oktober!

 

Programma

14.15 uur:   Inloop

14.30 uur:   Opening van de middag door de burgemeester van Lopik, Dr. Laurens de Graaf.

14.40 uur:   Lezing door generaal-majoor der mariniers Richard Oppelaar. Generaal-majoor Oppelaar  is Directeur Opera­ties bij het Ministerie van Defensie en zal vertellen over de politieke besluitvorming in aanloop van een missie. Tevens is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

15.25 uur:  Pauze

15.55 uur: Lezing door veteraan Rick Torenstra. Rick raakte bij een zelfmoordaanslag in Afgha­nistan blind aan zijn oog.

16.45-17.30 uur: Informeel samen­zijn on­der het genot van een drankje. Hierbij is er de mogelijkheid om met de sprekers en de burge­meester te spreken.