Lezing “Het verraad van Benschop” en veteranenborrel

Op zaterdag 23 maart van 16.00-18.00 uur organiseert de Stichting Veteranen Lopiker­waard haar tweemaandelijkse Veteranenborrel. Deze keer in Dorpshuis XXL in Benschop (Oranje-Nassaustraat 31, Benschop).

Op deze middag zal de heer Bram de Graaf, auteur van het boek “Het verraad van Benschop”, ons meenemen naar de zwarte bladzijde in de geschiedenis van Benschop. De presentatie wordt toepasselijk gehouden in Benschop.

Het verraad van Benschop
“Het verraad van Benschop” gaat over lokale helden, het verzet en de onderduikers. In februari 1945 pakken de Duitse bezetters een groot aantal van hen op; ze worden weggevoerd of gefusilleerd. Zijn ze verraden? En door wie?

Benschop was in die tijd een rustig dorp. Duitsers zag je er nauwelijks en van de bezetting merkte je weinig. Dat veranderde toen in 1943 alle jonge mannen in Duitsland moesten gaan werken. Vanaf dat moment loopt de streek vol met onderduikers. Iedereen had wel een onderduiker op de boerderij en het dorp wist dat. In “Het verraad van Benschop” reconstru­eert journalist en histo­ricus Bram de Graaf nauwgezet deze gebeurte­nissen en de impact ervan. Hij sprak met de laatste nog levende ooggetuigen en familieleden van de betrok­kenen. In zijn presentatie zal hij ons meenemen naar die tijd.

De toegang is gratis en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het bestuur nodigt vete­ranen maar ook geïn­te­resseerde niet-vetera­nen van harte uit deze lezing bij te wonen.

We hopen u op 23 maart in Benschop in het Dorpshuis XXL te mogen ontmoeten.

Over Bram de Graaf
Bram de Graaf (1966) is journalist en his­toricus. Momen­teel is hij free­lance werk­zaam voor zowel de geschre­ven media als de tele­visie. Sinds zomer 2022 is hij researcher bij het NTR geschiedenispro­gramma Andere Tij­den. Hij werk­te mee aan de gewaar­deerde en goed beke­ken vierdelige series Het water komt over de watersnoodramp van 1953 en De aarde beeft over de aardbevings­problematiek in Groningen. Eerder is hij betrokken bij de Omroep MAX-series In de voetsporen van D-day en In de voetsporen van de Bevrijding.