Srebrenica-lezing in Montfoort

Op woensdag 5 juni a.s. organiseert de Stichting Veteranen Lopikerwaard (plaatselijke commissie Montfoort) een lezing over Srebrenica. De lezing wordt gegeven door majoor Frans Erkelens, Srebrenica-veteraan en gaat over zijn persoonlijke ervaringen in de dramatisch ten val gekomen enclave Srebrenica. De lezing vindt plaats in het gemeen­tehuis van Montfoort en begint om 20.00 uur.

Frans Erkelens

De spreker die avond is Srebrenica-veteraan Frans Erkelens. Hij is majoor der infanterie en voorzitter van de vereniging van dragers van militaire dapperheidsonderscheidingen. Frans maakte als commando deel uit van het Verenigde Naties bataljon Dutchbat III en is  nog actief dienend.

De spreker majoor Frans Erkelens (foto: Ministerie van Defensie)

Zo is hij onlangs nog voor 4 maanden naar Afghanistan geweest als deputy commander van een Duits-Nederlandse SOF (Special Operations Forces) eenheid.

Met enige regelmaat horen we of lezen we in het nieuws over de val van Srebrenica. Maar wat je in de krant leest, doet dat recht aan wat de militairen daar ter plaatse hebben ervaren? In zijn lezing vertelt Frans zijn toehoorders over zijn eigen ervaringen tijdens het drama van Srebrenica. Duidelijk is zijn visie hoe het anders had kunnen lopen en hoe wellicht slachtoffers hadden kunnen worden voorkomen.

Frans neemt ons mee naar de enclave Srebrenica waar de mist langzaam optrekt uit het prachtige berglandschap. Het drama Srebrenica staat zowel politiek als maatschappelijk nog steeds ter discussie. De missie was bij voorbaat al onuit­voerbaar, heb­ben ver­schillende minis­ters van Defensie nadien erkend. Dat het ook voor de militairen van Dutch­bat III een drama was, blijkt wel uit het feit dat ruim 20 jaar na dato een aanzienlijk deel van de Dutchbat III-veteranen nog steeds problemen ervaart.

Zwarte bladzijde

Frans gaat in op de laatste dagen van de enclave Srebrenica (juli 1995) en het daaraan verbonden Verenigde Naties bataljon Dutchbat III.  Deze dagen zijn te boek gegaan als zwarte bladzijdes in onze vaderlandse geschiedenis; ze worden door historicus Rob Hartmans in zijn boek geteld tot de donkerste episodes uit onze geschiedenis. Naast onder meer de slavenhandel en de Jodenvervolging en de collaboratie in de Tweede Wereldoorlog. De rouwranden van ons verleden zijn soms omstreden. Maar het drama van Srebrenica met de brute moorden van de nationalistische Serviërs op de Bosnische moslims en het gedrag van Dutchbat III verdient een genuanceerder beeld. Het roept vele vragen op en nog steeds. Majoor Frans Erkelens zal uitgebreid op dit drama en de vragen die het oproept, ingaan.

Aanmelden

Plaats van handeling op 5 juni is de raadszaal van het huis van Montfoort. In verband met de beschikbare plaatsen wordt belangstellenden gevraagd zich vooraf aan te melden. Veteranen uit de regio die slecht ter been zijn en de lezing toch graag bij willen wonen kunnen zich opgeven voor gratis vervoer. Ook geïnteresseerde niet-veteranen dienen zich voor de lezing op te geven. Wilt u deze bijzondere lezing bijwonen geef u dan op via info@veteranen-lopikerwaard.nl. U kunt zich als veteraan daar ook aanmelden voor gratis vervoer. Als u niet over e-mail beschikt kunt u zich ook telefonisch (06-11834054) aanmelden.

De Stichting Veteranen Lopikerwaard hoopt u op 5 juni te mogen verwelkomen in het Huis van Montfoort. De lezing begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. In de centrale hal van het Huis van Montfoort is vanaf 4 juni tot 7 juni op panelen te zien waar in de wereld Nederlandse militairen op missie zijn en hoe het daar aan toe gaat. Op de avond van de lezing op 5 juni zijn er bestuursleden van de Stichting Veteranen Lopikerwaard aanwezig om u daarover van informatie te voorzien.