Veteranen enquête

Wat verwacht u van ons? Neem 5 minuten de tijd om enkele vragen te beantwoorden.

De Stichting Vetera­nen Lopikerwaard bestaat 5 jaar. Tijd om te kijken of we aan de wensen van de veteranen in de Lopikerwaard vol­doen. Wat vindt u van onze activitei­ten? Doen we de juiste dingen of wilt u liever iets anders?

Ga naar: www.veteranen-lopikerwaard.nl/enquete/ en beantwoord enkele vragen om ons te helpen.