VETERANEN ONTMOETINGSBORREL IJSSELSTEIN

Op zaterdag 1 februari start de Stichting Veteranen Lopikerwaard weer met hun 2-maandelijkse veteranenontmoetingsborrel. Deze keer in IJsselstein bij café Bakkers in de Voorstraat 41. De ontmoetingsborrel begint om 15.00 uur in plaats van om 16.00 uur.

VETERANENLEZING  OVER  ANTI-PIRATERIJMISSIE

De ontmoetingsborrel wordt deze keer opgeluisterd met een thema dat zeker nu nog steeds actueel is  namelijk de anti-piraterijmissie. Eind februari gaat er, ondanks de spanningen in het gebied, een fregat naar de Somalische wateren ter bescherming van koopvaardijschepen tegen de Somalische piraten.

Commandeur b.d. Michiel Hijmans zal een interactieve lezing geven over zijn belevenissen en ervaringen

Commandeur b.d. Michiel Hijmans

als commandant van het permanente NAVO vlootverband “Standing Naval Maritime Group 2″, dat onderdeel uitmaakte van de NAVO’s snelle interventiemacht en die uitvoering gaf aan de anti-piraterij missie “Ocean Shield” in de wateren rond Somalië. Ook zal hij ons meenemen met zijn ervaringen tijdens de anti-piraterijmissie in de Hoorn van Afrika. Het belooft een hele interessante lezing te worden.

 

Veteranen en hun partner zijn van harte uitgenodigd voor de ontmoetingsborrel en  natuurlijk voor deze boeiende interactieve lezing. De inloop is om 15.00 uur en begint zoals gebruikelijk met de ontmoetingsborrel waarna de lezing begint om 15.30 uur. Na afloop van de lezing gaan we gezellig de borrel nog even voortzetten.

Wilt u de ontmoetingsborrel en de lezing graag bijwonen, maar bent u slecht ter been en kunt er zelf niet zo makkelijk komen, dat kunt u gebruik maken van ons gratis vervoer u wordt gehaald en gebracht. U kunt zich hiervoor aanmelden via het telefoonnummer 06-xxxxxxxx of via info@veteranen-lopikerwaard.nl Wij hopen onze veteranen te mogen begroeten. Bent u zelf geen veteraan en heeft u nog nooit met een veteraan gesproken en zou u dat wel nog eens graag willen, kom dan 1 februari bij ons langs en maak kennis met de veteranen.